ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

ข่าวสารองค์กร

29 เมษายน 2567TVO จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
TVO จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
29 ธันวาคม 2566ทีวีโอ รับรางวัลเกียรติคุณเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน “Sustainability Disclosure Award”  ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ทีวีโอ รับรางวัลเกียรติคุณเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นายสุสถา หวังพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2566ทีวีโอ คว้าเรตติ้งระดับ AA หุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 พร้อมผลการประเมิน CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว
ทีวีโอ คว้าเรตติ้งระดับ AA หุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 พร้อมผลการประเมิน CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีวีโอ ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

อ่านต่อ
15 กันยายน 2566ทีวีโอ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ทีวีโอ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นายสุสถา หวังพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

อ่านต่อ
28 สิงหาคม 2566ทีวีโอ ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
ทีวีโอ ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

นายสุชัย วิเศษลีลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2566ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์)

อ่านต่อ
09 พฤษภาคม 2566ทีวีโอจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ทีวีโอจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ทีวีโอจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
01 พฤศจิกายน 2565TVO คว้าคะแนนประเมิน CGR ดีเลิศระดับ 5 ดาว
TVO คว้าคะแนนประเมิน CGR ดีเลิศระดับ 5 ดาว

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) คว้าคะแนนประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว หรือระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)

อ่านต่อ
19 ตุลาคม 2565TVO ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI เป็นปีที่ 6
TVO ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI เป็นปีที่ 6

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 6

อ่านต่อ
05 ตุลาคม 2565TVO จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
TVO จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

TVO จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อศุกร์วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2565

อ่านต่อ
29 สิงหาคม 2565TVO คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
TVO คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นายสุชัย วิเศษลีลา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565

อ่านต่อ
25 สิงหาคม 2565TVO แต่งตั้ง “พาชัย จันทร์พิทักษ์” ดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่
TVO แต่งตั้ง “พาชัย จันทร์พิทักษ์” ดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่

คณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO มีมติแต่งตั้งนายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
25 สิงหาคม 2565TVO รั้งทำเนียบ บริษัทยั่งยืน ติดอันดับหุ้น ESG100 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
TVO รั้งทำเนียบ บริษัทยั่งยืน ติดอันดับหุ้น ESG100 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

11 กรกฎาคม 2565 – บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตรา “องุ่น” และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ” ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

อ่านต่อ
25 สิงหาคม 2565TVO ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
TVO ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC

อ่านต่อ
25 สิงหาคม 2565TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

TVO ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
18 ตุลาคม 2564TVO แต่งตั้ง “พาชัย จันทร์พิทักษ์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
TVO แต่งตั้ง “พาชัย จันทร์พิทักษ์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO มีมติแต่งตั้งนายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ
08 ตุลาคม 2564TVO คว้ารางวัล Best of the Best จาก อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564
TVO คว้ารางวัล Best of the Best จาก อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564

-

อ่านต่อ
24 พฤษภาคม 2564TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา

อ่านต่อ
01 มีนาคม 2564TVO ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies
TVO ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies จากโครงการ 2019 ACGS ASEAN Corporate Governance Scorecard ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้บริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป จำนวน 135 บริษัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนไทย 42 บริษัท ซึ่งมากที่สุดในอาเซียน

อ่านต่อ
16 ธันวาคม 2563TVO คว้า 2 รางวัลดีเด่นจาก SET Awards 2020
TVO คว้า 2 รางวัลดีเด่นจาก SET Awards 2020

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดยคุณบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และคุณอรัญญา วิทยฐานกรณ์

อ่านต่อ
19 พฤศจิกายน 2563TVO คว้าผลประเมินบริษัท คะแนนดีเลิศ 5 ดาว จาก CGR 2563
TVO คว้าผลประเมินบริษัท คะแนนดีเลิศ 5 ดาว จาก CGR 2563

TVO คว้าผลประเมินบริษัท คะแนนดีเลิศ 5 ดาว จาก CGR 2563 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่า บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 44 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ≥10,000 ล้านบาท

อ่านต่อ
29 กันยายน 2563TVO ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
TVO ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

25 กันยายน 2563 – บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ในกลุ่มเกษตรและ

อ่านต่อ
07 กันยายน 2563TVO คว้า 2 รางวัล Prime Minister's Export Award 2020
TVO คว้า 2 รางวัล Prime Minister's Export Award 2020

Prime Minister’s Export Award เป็นรางวัลที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายที่จะ

อ่านต่อ
19 สิงหาคม 2563TVO คว้ารางวัล อย. Quality Award ประจำปี 2563
TVO คว้ารางวัล อย. Quality Award ประจำปี 2563

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด ประจำปี 2563 ในกลุ่มสถานประกอบการด้านอาหาร

อ่านต่อ
13 กรกฏาคม 2563TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อ่านต่อ
21 ตุลาคม 2562TVO ใช้มาตรการป้องกันโรค ASF
TVO ใช้มาตรการป้องกันโรค ASF

โรค ASF ในสุกร (African Swine Fever) หรือ ‘โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร’ กำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศ และอีกหลายประเทศก็ตระหนักถึงความรุนแรงที่อาจตามมา ไม่เพียงแต่เฝ้าระวัง

อ่านต่อ
18 ตุลาคม 2562TVO รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
TVO รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective

อ่านต่อ
11 กรกฏาคม 2562TVO รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562
TVO รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด ประจำปี 2562 ในกลุ่มสถานประกอบการด้านอาหาร ประเภทกิจการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร โดยคุณไพโรจน์ อุทัยทรัพย์

อ่านต่อ
10 กรกฏาคม 2562TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”
TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019” หรือ Best Public Company of the Year 2019 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดขึ้นโดย “วารสารการเงินธนาคาร”

อ่านต่อ
24 มิถุนายน 2562TVO รับประกาศนียบัตร “ESG100”
TVO รับประกาศนียบัตร “ESG100”

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งจัดโดยโดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกลุ่มเกษตร

อ่านต่อ
21 พฤษภาคม 2562TVO บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561
TVO บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561

ในการจัดอันดับ 300 Best Public Companies of the Year 2018 หรือ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ของ ฝ่ายวิชาการ วารสารการเงินธนาคาร เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนใน

อ่านต่อ
29 เมษายน 2562ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

TVO ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมีรายได้รวม 25,326 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,867 ล้านบาท

อ่านต่อ
20 มีนาคม 2562บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม “ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562 ” (Opportunity Day) โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

อ่านต่อ
01 พฤศจิกายน 2561TVO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)
TVO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
13 กรกฏาคม 2561TVO ติดอันดับหลักทรัพย์โดดเด่นใน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
TVO ติดอันดับหลักทรัพย์โดดเด่นใน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ได้รับการจัดอันดับในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 หรือ 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

อ่านต่อ
22 มิถุนายน 2561สัมมนา : การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti - Corruption)
สัมมนา : การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti - Corruption)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการสัมมนา หัวข้อ การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ยอมรับ

อ่านต่อ
13 ธันวาคม 2559TVO รวมพลังแห่งความภักดี
TVO รวมพลังแห่งความภักดี

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ
18 สิงหาคม 2559ESG100
ESG100

จากปรัชญาองค์กรที่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ

อ่านต่อ
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com