ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

13 กรกฏาคม 2563

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยบริษัทยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com