ประวัติองค์กร

ทีวีโอ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทจึงได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทจึงได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิต 6,500 ตัน เมล็ดถั่วเหลือง/วัน ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดหลักธรรมาภิบาล มีระบบการจัดการที่ดี ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยง ทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยน การจัดการธุรกิจ การขยายรายได้ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับกระบวนการผลิต และมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบัน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันพืชชั้นนำของอาเซียน

บนปรัชญาในการทำธุรกิจที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีปณิธานและพันธกิจ ในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค ผ่านสินค้าที่มีคุณภาพตามปรัชญา นำไปสู่วิสัยทัศน์แห่งการเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชในอาเซียน เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลทั้งใน และต่างประเทศ มีธรรมาภิบาล ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการที่สำคัญ

พ.ศ. 2565

ปรับโฉมขวดน้ำมันพืชโดยการใช้เม็ดพลาสติกน้อยลง 4 กรัมต่อขวด (ยังคงมาตรฐานความแข็งแรงตามเดิม) ช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกได้ถึง 350,000 กิโลกรัมต่อปี และพัฒนากล่องลูกฟูกสำหรับบรรจุน้ำมันพืชเป็นกระดาษรีไซเคิล

พ.ศ. 2563

ปรับโฉมขวดองุ่นใหม่ จับถนัดมือ ห่วงดึงง่าย ไม่ขาด เทไม่เลอะ

พ.ศ. 2562

  • โครงการ ICE Condensing เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
  • โครงการคาโนลาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่
  • โครงการ Expander เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

พ.ศ. 2561

  • ปรับเทคโนโลยีการผลิตฟลูแฟตซอย
  • โครงการนวัตกรรม Nano Neutralization

พ.ศ. 2553

ขยายกำลังการผลิต 6,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

พ.ศ. 2544

ขยายกำลังการผลิต 3,500 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

พ.ศ. 2540

ขยายกำลังการผลิต 1,500 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

พ.ศ. 2533

  • ซื้อทรัพย์สินของ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด
  • ขยายกำลังการผลิตเป็น 800 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน
  • เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2528

จัดตั้ง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด มีกำลังการผลิต 400 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน

พ.ศ. 2510

ก่อตั้ง บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด
ผลิตน้ำมันรำข้าว ด้วยกำลังการผลิต 50 ตัน/วัน

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com