วัตถุดิบอาหารสัตว์

ทีวีโอ ได้คัดเลือกเมล็ดถั่วเหลืองที่มีค่าโปรตีนสูง เหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้นำระบบ Biosecurity ทีได้มาตรฐาน ผลิตให้ได้คุณภาพสูง ปลอดเชื้อ และสดใหม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของสัตว์ทุกชนิด

ทีวีโอ ดีฮัล ซอยมิล

สุดยอดกากถั่วเหลืองสำหรับเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองเกรดพิเศษ

ทีวีโอ ดีฮัล ซอยมิล กากถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการกะเทาะผิว ทำให้มีโปรตีนคุณภาพสูง เยื่อใยต่ำ เหมาะกับการใช้เป็นแหล่งโปรตีนหลักในอาหารสัตว์ ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ผลผลิตสูงในปัจจุบัน โดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด เช่น สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด สัตว์กระเพาะรวม สัตว์น้ำ รวมถึง สัตว์เลี้ยงทุกระยะ

Nutrient Profile
Protein
48.00%
Fat
1.52%
Fiber
3.50%
Moisture
11.50%
Ca
0.25%
aP
0.20%
Lysine
2.98%
Methionine
0.60%
Met+Cys
1.34%
Tryptophan
0.60%
Threonine
1.83%
ME-Swine
3,420 Kcal/Kg
ME-Poultry
2,450 Kcal/Kg

ทีวีโอ ไฮโปรมิล

แหล่งโปรตีนคุณภาพสูง และคุ้มค่า

ทีวีโอ ไฮโปรมิล กากถั่วเหลืองชนิดที่ไม่ผ่านกระบวนการกะเทาะผิวคุณค่าทางอาหารครบถ้วน มีค่าความสุก-ดิบ ที่ผ่านมาตรฐานเนื่องจากผลิตผ่านเครื่องจักรที่ทันสมัย เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นแหล่งโปรตีนหลักทั้งในอาหารสัตว์บกสัตว์น้ำ และในสัตว์เลี้ยงทุกระยะ

Nutrient Profile
Protein
45.00%
Fat
1.00%
Fiber
6.00%
Moisture
11.80%
Ca
0.25%
aP
0.20%
Lysine
2.90%
Methionine
0.65%
Met+Cys
1.31%
Tryptophan
0.60%
Threonine
1.70%
ME-Swine
3,220 Kcal/Kg
ME-Poultry
2,350 Kcal/Kg

ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย

ถั่วอบคุณภาพดีที่สุด มาพร้อมพลังงาน และโปรตีนสูง สำหรับสัตว์วัยอ่อน

ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย ได้จากการนำเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพดี มาตรฐานอาหารคนมากะเทาะผิวออก (Dehulled) ผลิตโดยกระบวนการที่มีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment) ช่วยลดสารขัดขวางโภชนะ ทำให้การใช้ประโยชน์ได้ของ Amino Acid และน้ำมันมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว และเลซิติน

Nutrient Profile
Protein
38.00%
Fat
21.00%
Fiber
4.00%
Moisture
11.00%
Ca
1.27%
aP
0.77%
Lysine
2.73%
Methionine
0.33%
Tryptophan
0.34%
Threonine
1.60%
ME-Swine
4,270 Kcal/Kg
ME-Poultry
3,797 Kcal/Kg

ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย

แหล่งพลังงานสูง อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว พิเศษสำหรับสัตว์ระยะเล็ก ราคาคุ้มค่า

ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย คัดถั่วเหลืองคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการ Extrude เพื่อกำจัดสารขัดขวางโภชนะ ทำให้การนำไปใช้ประโยชน์ได้สูง ให้โปรตีน และพลังงานอย่างดีเยี่ยม อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว และเลซิตินจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก

Nutrient Profile
Protein
36.00%
Fat
19.00%
Fiber
7.00%
Moisture
11.00%
Ca
0.25%
aP
0.20%
Lysine
2.33%
Methionine
0.61%
Met+Cys
1.30%
Tryptophan
0.44%
Threonine
1.35%
ME-Swine
3,800 Kcal/Kg
ME-Poultry
3,300 Kcal/Kg

ทีวีโอ เลซิทิน

ทีวีโอ เลซิทิน มีสารสำคัญ คือ ฟอสโฟลิปิด เป็นแหล่งของโคลีนซึ่งเป็นสารสำคัญในอาหารสัตว์น้ำโดยเฉพาะอาหารกุ้ง และอาหารสัตว์ระยะเล็ก นอกจากนี้เลซิทินยังทำหน้าที่ลดขนาดของไขมันในอาหารให้เล็กลง (Fat Emulsifier) ซึ่งเป็นอิมัลซิไฟเออร์ธรรมชาติมีส่วนช่วยให้การดูดซึม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของไขมันได้ดีขึ้น

ทีวีโอ ผิวถั่วเหลือง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตกากถั่วเหลืองชนิดกะเทาะผิวซึ่งเป็นที่นิยมในการเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไปในขณะนี้ ผิวถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบอาหารที่มีโปรตีน 11 – 12% และมีระดับเยื่อใยสูง 36 % เป็นเยื่อใยที่ดีสำหรับจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารและสุขภาพลำไส้ของสัตว์ได้ดี เพราะประกอบด้วยเพคติน 30 เปอร์เซ็นต์ และเฮมิเซลลูโลส 50 เปอร์เซ็นต์ของเยื่อใยทั้งหมด เหมาะสำหรับอาหารที่ต้องการเยื่อใยสูง

ทีวีโอ น้ำมันถั่วเหลืองดิบ

สกัดจากเมล็ดถั่วเหลือง 100% ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ผ่านการรับรองระบบคุณภาพสูงสุด FSSC 22000 มาตรฐานอาหารคน เหมาะเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์ทุกชนิด นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วย วิตามินอี สารประกอบ ฟอสฟาไทด์ และมีกรดไขมันจำเป็น ได้แก่ ลิโนเลนิก และ ไลโนเลอิค ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com