คณะกรรมการ / ผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารคนสำคัญมีส่วนช่วยในการผลักดันและกำกับดูแลบริษัทให้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com