ปฏิทินนักลงทุน

ปฏิทินนักลงทุนของ ทีวีโอ จะแสดงข้อมูลเหตุการณ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเป็นแนวทางวางแผนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

04 มีนาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.15 - 15.00

17 พฤศจิกายน 2566
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.30

15 สิงหาคม 2566
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.00

15 พฤษภาคม 2566
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.00

28 เมษายน 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :10.00 - 12.00

07 มีนาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :10.15-11.00

27 กุมภาพันธ์ 2566
งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00-15.30

19 สิงหาคม 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2565

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :09.15-10.00

15 สิงหาคม 2565
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.00

18 พฤษภาคม 2565
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.00

11 มีนาคม 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.00

01 มีนาคม 2565
งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.00

16 พฤศจิกายน 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.00

23 เมษายน 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เวลา :10.00 - 12.00

10 มีนาคม 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

สถานที่ :Virtual Event via SET

เวลา :10:15 - 11:00

02 มีนาคม 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.00

16 พฤศจิกายน 2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.00

21 สิงหาคม 2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.00

25 พฤษภาคม 2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.00

24 เมษายน 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เวลา :10.00

18 มีนาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

สถานที่ :Virtual Event via SET

เวลา :10:15 - 11:00

03 มีนาคม 2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ (Online Meeting)

เวลา :14.00 - 15.00

26 สิงหาคม 2562
งาน Thailand Focus 2019

สถานที่ :โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

19 สิงหาคม 2562
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เวลา :14.00 – 15.00 น.

24 พฤษภาคม 2562
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เวลา :10.00 – 11.00 น.

29 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เวลา :10.00 น.

29 มีนาคม 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

สถานที่ :ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา :13.00 – 14.00 น.

13 พฤศจิกายน 2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

20 สิงหาคม 2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

21 พฤษภาคม 2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

29 มีนาคม 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

สถานที่ :ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา :13.00 – 14.00 น.

05 มีนาคม 2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

17 พฤศจิกายน 2560
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

23 สิงหาคม 2560
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

23 พฤษภาคม 2560
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

26 เมษายน 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เวลา :10.00 – 12.00 น.

17 มีนาคม 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

สถานที่ :ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

17 กุมภาพันธ์ 2560
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

02 พฤศจิกายน 2559
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

03 สิงหาคม 2559
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

29 เมษายน 2559
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

28 เมษายน 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เวลา :10.00 – 12.00 น.

14 มีนาคม 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

สถานที่ :ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12 กุมภาพันธ์ 2559
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

02 พฤศจิกายน 2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

15 สิงหาคม 2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

27 เมษายน 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เวลา :10.00 – 12.00 น.

06 เมษายน 2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

13 กุมภาพันธ์ 2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2557

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

30 ตุลาคม 2557
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

01 สิงหาคม 2557
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

29 เมษายน 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เวลา :10.00 – 12.00 น.

24 เมษายน 2557
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

12 กุมภาพันธ์ 2557
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2557

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

29 เมษายน 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

สถานที่ :ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

เวลา :10.00 – 12.00 น.

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com