เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

ทีวีโอ มีการจัดทำเอกสารและเผยแพร่ต่อสาธารณะชน เช่น รายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1 และเอกสารนำเสนออื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2558ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2557ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2556ดาวน์โหลด

แบบรายงาน 56-1

แบบรายงาน 56-1 ปี 2561ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2560ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2559ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2558ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2557ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2556ดาวน์โหลด

IR Newsletter

IR Newsletter Q2 2019
IR Newsletter Q2 2019ดาวน์โหลด

Investor Kits

ปี รายงาน
ประจำปี
แบบแสดงรายการ
ข้อมูล 56-1
งบการเงิน MD&A IR Newsletter เอกสาร
นำเสนอ
ดาวน์โหลด
ทั้งหมด
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
2562
2561
2560
2559
2558
รวมขนาดไฟล์ดาวน์โหลด 0 MB
ดาวน์โหลด ยกเลิก
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com