เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

ทีวีโอ มีการจัดทำเอกสารและเผยแพร่ต่อสาธารณะชน เช่น รายงานประจำปี แบบรายงาน 56-1 และเอกสารนำเสนออื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2558ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2557ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2556ดาวน์โหลด

แบบรายงาน 56-1

แบบรายงาน 56-1 ปี 2562ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2561ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2560ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2559ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2558ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2557ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2556ดาวน์โหลด

IR Newsletter

IR Newsletter Q1 2020
IR Newsletter Q1 2020ดาวน์โหลด
IR Newsletter Q2 2019
IR Newsletter Q2 2019ดาวน์โหลด

Investor Kits

ปี รายงาน
ประจำปี
แบบแสดงรายการ
ข้อมูล 56-1
งบการเงิน MD&A IR Newsletter เอกสาร
นำเสนอ
ดาวน์โหลด
ทั้งหมด
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
2563
2562
2561
2560
2559
รวมขนาดไฟล์ดาวน์โหลด 0 MB
ดาวน์โหลด ยกเลิก
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com