ปรัชญาองค์กร

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

ทีวีโอ จะเป็นผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง

พันธกิจ

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช วัตถุดิบอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com