รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ จัดทำรายงานความยั่งยืน โดยพิจารณาสาระสำคัญในการนำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2558
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2558ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2557
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2557ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2556
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2556ดาวน์โหลด
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com