นโยบายการใช้งานคุกกี้

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่จะถูกติดตั้งหรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์

นโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies Policy)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Text file) ที่จะถูกติดตั้งหรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ บริษัทจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย หากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้รวบรวมข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงหรือตั้งค่าการยอมรับคุกกี้ได้ที่เมนู “ตั้งค่า” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร
  • เพื่อสำรวจการใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชมและจดจำความสนใจของผู้เข้าใช้งานเพื่อพัฒนาให้มีการแสดงผลที่สอดคล้องกับความชอบและสนใจในการใช้งาน
  • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ของเรา
  • เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทหรือเพื่อจัดการโฆษณาของบริษัทบนเว็บไซต์อื่น คู่ค้าเว็บไซต์อื่นของบริษัทอาจใช้เทคโนโลยีอย่างคุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่ท่านเรียกดูให้กับท่าน

ในขณะเดียวกันบริษัทให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานให้ปลอดภัย ในกรณีผู้เข้าใช้งานยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลได้นานตามความต้องการของบริษัทโดยเพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้

รายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภทของบริษัทที่ใช้งานในเว็บไซต์ มีดังนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้นโดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และเก็บสถิติ (Statistics Cookies) คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านชอบและเลือกไว้เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดึงเนื้อหาหรือการใช้งานที่ท่านเลือกไว้มาแสดงได้ อาทิ ภาษา ภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้งานในเว็บไซต์และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัทคุกกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง
  • คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies) คุกกี้ในส่วนการตลาด เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสม
การจัดการคุกกี้

แม้ว่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติก็ตาม แต่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้นคุกกี้หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน

นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอาคุกกี้จากเว็บไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้คุกกี้ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของคุกกี้ หรือการเอาคุกกี้ออกไปนั้น ท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน

ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้น คุณลักษณะของบางอย่างเว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์

หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการปรับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ในแต่ละอุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com