ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI เป็นปีที่ 6

19 ตุลาคม 2565

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1  ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565  ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 6 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (
Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดมา
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com