ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

29 เมษายน 2567

                TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมกว่า 34,537 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 730 ล้านบาท ที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 256ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท (แปดสิบเอ็ดสตางค์) ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2566 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com