ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

29 เมษายน 2562

TVO ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมีรายได้รวม 25,326 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,867 ล้านบาท ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์)

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com