ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566

11 สิงหาคม 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 กันยายน 2566

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com