ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)

01 พฤศจิกายน 2561

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) พร้อมผลประกอบการที่โดดเด่น เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว

TVO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)
TVO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)
TVO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)
TVO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com