ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

29 สิงหาคม 2565

นายสุชัย วิเศษลีลา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565  ในโครงการ      ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งในด้านสังคม    สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง


สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com