ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

ทีวีโอจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

09 พฤษภาคม 2566

ทีวีโอจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมกว่า 38,679 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,604 ล้านบาท ที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2565 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล  ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาท (สิบสตางค์) และจ่ายเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566