ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564

24 ธันวาคม 2564

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)ในปีนี้ TVO ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 5 และยังเป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ในการคำนวณดัชนี SETTHSI ด้วย อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในสร้างความเข็มแข็งและศักยภาพในการเติบโตกิจการ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 


สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com