ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”

10 กรกฏาคม 2562

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019” หรือ Best Public Company of the Year 2019 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดขึ้นโดย “วารสารการเงินธนาคาร” คัดสรรจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงกำไร

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และมีสภาพคล่องในการลงทุน โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของ TVO ที่ยังสามารถสร้างผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวมอีกด้วย

TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”
TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”
TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”
TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com