ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

29 กันยายน 2563

       25 กันยายน 2563 – บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2559 – 2563) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 803 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู)

       การได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG 100 Company” หรือได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 100 หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นว่า TVO ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนด้วย


TVO ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
TVO ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
TVO ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
TVO ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com