ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561

21 พฤษภาคม 2562

ในการจัดอันดับ 300 Best Public Companies of the Year 2018 หรือ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ของ ฝ่ายวิชาการ วารสารการเงินธนาคาร เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงกำไร รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มีผลประกอบการที่แสดงกำไร จำนวน 111 บริษัท โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561

บมจ. น้ำมันพืชไทย (TVO) ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งใน TOP 5 บริษัทยอดเยี่ยมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จึงถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของ บมจ.น้ำมันพืชไทย ที่สามารถสร้างผลประกอบการได้อย่างโดดเด่น ทั้งขนาดของบริษัท ความสามารถในการทำกำไร และผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งยังมีสภาพคล่องที่เปิดโอกาศให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

TVO บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561
TVO บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561
TVO บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561
TVO บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com