ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO คว้าผลประเมินบริษัท คะแนนดีเลิศ 5 ดาว จาก CGR 2563

19 พฤศจิกายน 2563

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่า 

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 44 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ≥10,000 ล้านบาท โดยผลดังกล่าวมาจากการสำรวจ และประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 

จากผลการสำรวจและการประเมินดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า TVO มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทสำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com