ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

24 พฤษภาคม 2564

          บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา โดยบริษัทมีรายได้รวม 25,046.43 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,655.80 ล้านบาท ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์)

          บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2563 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้บริษัทยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


>>> คลิ๊กเพื่อชมภาพ และวิดีโอพิ่มเติม <<<

TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com