ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

ESG100

18 สิงหาคม 2559

จากปรัชญาองค์กรที่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” จากสถาบันไทยพัฒน์ เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่ในกลุ่ม 100 อันดับหลักทรัพย์ ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) ประจำปี 2559 เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทฯ โดยคุณวิสุทธิ  วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ณ อาคารน้ำมันพืชไทยสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

ESG100
ESG100
ESG100
ESG100
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com