ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

05 ตุลาคม 2565

TVO จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ดังนี้ 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้หากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว และ 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com