ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO คว้าคะแนนประเมิน CGR ดีเลิศระดับ 5 ดาว

01 พฤศจิกายน 2565

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) คว้าคะแนนประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 47 บริษัท Top Quartile ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ≥ 10,000 ล้านบาท จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนสำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com