ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO แต่งตั้ง “พาชัย จันทร์พิทักษ์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

18 ตุลาคม 2564

TVO แต่งตั้ง “พาชัย จันทร์พิทักษ์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ


คณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO มีมติแต่งตั้งนายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564


นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ จาก University College London & London Business School กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  นับเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์มาเป็นอย่างดี เริ่มการทำงานที่ TVO ตั้งแต่ปี 2552 ในตำแหน่งผู้จัดการแผนก Raw Material Procurement and Trading จากนั้นได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย Supply Trading และรองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply and Trading


ปัจจุบัน นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต และล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อดูแลการบริหารงานในภาพรวม ผสานการทำงานด้านกลยุทธ์ การตลาด และการปฎิบัติการของบริษัท ปรับองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง 

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com