ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies

01 มีนาคม 2564

บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies จากโครงการ 2019 ACGS ASEAN Corporate Governance Scorecard ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้บริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป จำนวน 135 บริษัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนไทย 42 บริษัท ซึ่งมากที่สุดในอาเซียน

โดยการที่บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในระดับภูมิภาค การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 


สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com