ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

ทีวีโอ รับรางวัลเกียรติคุณเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

29 ธันวาคม 2566

นายสุสถา หวังพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือ ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) ที่ครอบคลุมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)


สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com