ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

ทีวีโอ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

15 กันยายน 2566

                นายสุสถา หวังพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to Covid-19 Relief) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม


สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com