ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO คว้า 2 รางวัลดีเด่นจาก SET Awards 2020

16 ธันวาคม 2563

            บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดยคุณบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และคุณอรัญญา วิทยฐานกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ รับรางวัล SET Awards 2020 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น Outstanding Company Performance Awards และรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น Outstanding CEO Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท รวมทั้งยังได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020 ในกลุ่มกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence โดยรับมอบจากคุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

             รางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจให้เติบโต สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 


TVO คว้า 2 รางวัลดีเด่นจาก SET Awards 2020
TVO คว้า 2 รางวัลดีเด่นจาก SET Awards 2020
TVO คว้า 2 รางวัลดีเด่นจาก SET Awards 2020
TVO คว้า 2 รางวัลดีเด่นจาก SET Awards 2020
TVO คว้า 2 รางวัลดีเด่นจาก SET Awards 2020
TVO คว้า 2 รางวัลดีเด่นจาก SET Awards 2020
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com