ร่วมงานกับเรา

บุคลากร นับเป็น Human Assets ที่มีคุณค่าต่อองค์กร ทีวีโอ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง

สมัครงานตำแหน่งนี้

รูปถ่าย
เฉพาะไฟล์ *.jpg , *.png / ไม่เกิน 2 MB
ข้อมูลติดต่อ
ประสบการณ์การทำงาน
เพิ่มประสบการณ์การทำงาน
ประวัติการศึกษา
เพิ่มประวัติการศึกษา
ใบประกาศนียบัตร
เพิ่มใบประกาศนียบัตร
ทักษะ
เพิ่มทักษะ
ประวัติย่อ
เฉพาะไฟล์ *.pdf , *.zip , *.xls , *.xlsx , *.doc , *.docx / ไม่เกิน 2 MB
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com