ร่วมงานกับเรา

บุคลากร นับเป็น Human Assets ที่มีคุณค่าต่อองค์กร ทีวีโอ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง

ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน
นักวิชาการ กรุงเทพฯ รายละเอียด
ผู้จัดการขาย [น้ำมันอุตสาหกรรม] กรุงเทพฯ รายละเอียด
Business Development Officer กรุงเทพฯ รายละเอียด
Customer Service Executive (Export Department) กรุงเทพฯ รายละเอียด
พนักงานขายน้ำมันอุตสาหกรรม (Industrial Sales Executive) กรุงเทพฯ รายละเอียด
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com