ร่วมงานกับเรา

บุคลากร นับเป็น Human Assets ที่มีคุณค่าต่อองค์กร ทีวีโอ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง

ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ กรุงเทพฯ รายละเอียด
หัวหน้างานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรุงเทพฯ รายละเอียด
หัวหน้าแผนกบรรจุน้ำมัน นครปฐม รายละเอียด
รองผู้จัดการแผนกธุรการ นครปฐม รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT Support) นครปฐม รายละเอียด
หัวหน้าแผนกจัดส่ง นครปฐม รายละเอียด
วิศวกรซ่อมบำรุง นครปฐม รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม นครปฐม รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ นครปฐม รายละเอียด
วิศวกรไฟฟ้า นครปฐม รายละเอียด
Supply & Trading Supervisor กรุงเทพฯ รายละเอียด
พนักงานขับรถส่วนกลาง กรุงเทพฯ รายละเอียด
นักวิชาการ กรุงเทพฯ รายละเอียด
ผู้จัดการขาย [น้ำมันอุตสาหกรรม] กรุงเทพฯ รายละเอียด
Business Development Officer กรุงเทพฯ รายละเอียด
พนักงานขายน้ำมันอุตสาหกรรม (Industrial Sales Executive) กรุงเทพฯ รายละเอียด
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com