ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

ทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง

23 เมษายน 2563

        บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีวีโอ โดยกลุ่มพนักงานจิตอาสาเป็นตัวแทนส่งกำลังใจต่อสู้เชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการร่วมกันจัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้า หรือ Face Shield จำนวน 3,200 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในต่างจังหวัดทุกภูมิภาครวม 12 แห่ง ประกอบด้วย

       1. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี     

       2. รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว

       3. รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

       4. รพ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

       5. รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จ.นครปฐม

       6. รพ. หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

       7. รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย

       8. รพ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

       9. รพ.บางจาก จ.สมุทรปราการ

       10. รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ, กรุงเทพมหานคร

       11. รพ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

       12. ด่านพรมแดนวังประจัน จ.สตูล

      นำไปใช้เพื่อป้องกันละอองฝอยของสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยที่อาจกระเด็นเปรอะเปื้อนขณะให้การรักษา เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง
ทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง
ทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง
ทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง
ทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง
ทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง
ทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง
ทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง
ทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง
ทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง
ทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง
ทีวีโอส่งมอบ Face Shield 3,200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาค 12 แห่ง
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com