ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO ร่วมส่งกำลังใจสู้วิกฤตโควิด 19 สนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

08 เมษายน 2563

    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทีวีโอ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น

       โดยมี คุณไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารและพนักงานมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท แก่ คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สำหรับนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แจกจ่ายให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในจังหวัดนครปฐม

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com