ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO คว้า 2 รางวัลใหญ่ SET Awards และ Thailand Sustainability Investment 2019

26 พฤศจิกายน 2562

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดย คุณอรัญญา วิทยฐานกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ รับมอบรางวัล “SET Awards 2019” กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Company Performance Awards พร้อมรางวัล Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

รางวัล SET Awards กลุ่ม Best Company Performance Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท ซึ่งจัดแบ่งตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลและการจัดการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน มาพิจารณาประกอบด้วย นับเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่รักษาผลประกอบการให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถืออย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับพัฒนาการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว

TVO คว้า 2 รางวัลใหญ่ SET Awards และ Thailand Sustainability Investment 2019
TVO คว้า 2 รางวัลใหญ่ SET Awards และ Thailand Sustainability Investment 2019
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com