ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม

25 เมษายน 2562

นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท และนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริจาค เครื่องชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า 3 ล้านบาท และบริจาคเงินปรับปรุงห้องพิเศษ โครงการศูนย์หัวใจ จำนวน 3 ล้านบาท

เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณกุศลให้กับประชาชนผู้เจ็บป่วยและช่วยบรรเทาการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com