ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม

25 เมษายน 2562

นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท และนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริจาค เครื่องชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า 3 ล้านบาท และบริจาคเงินปรับปรุงห้องพิเศษ โครงการศูนย์หัวใจ จำนวน 3 ล้านบาท

เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณกุศลให้กับประชาชนผู้เจ็บป่วยและช่วยบรรเทาการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม
TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม
TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม
TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม
TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม
TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม
TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม
TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com