ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

31 ตุลาคม 2561

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ปี 2561 ดำเนินการจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้พิการ ตามพรบ.ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35

โดยร่วมกับ หอการค้าไทย มูลนิธิหอการค้าไทย และมูลนิธิโคเออร์ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร “เลี้ยงไก่ไข่” ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ จำนวน 2 ราย ณ พื้นที่จังหวัดราชบุรี

โดยกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ีมงานแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคนพิการ

ทั้งนี้ยังได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม และมอบเกียรติบัตรแก่คนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดรางบัว จังหวัดราชบุรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com