ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO หนึ่งในร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

19 กันยายน 2559

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานขององค์กร บริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดวิกฤตโลกร้อน และได้รับประกาศนียบัตรจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเครื่องหมายลดรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตร

TVO หนึ่งในร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน
TVO หนึ่งในร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน
TVO หนึ่งในร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน
TVO หนึ่งในร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน
TVO หนึ่งในร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน
TVO หนึ่งในร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com