Southeast Asia LeadingSoybean - Processing Company

เกี่ยวกับ น้ำมันพืชไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทจึงได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิต 6,000 ตัน เมล็ดถั่วเหลือง/วัน ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง

อ่านต่อ
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566ดาวน์โหลด

ข่าวเด่น

29 เมษายน 2567TVO จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
TVO จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

TVO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
02 กุมภาพันธ์ 2567ทีวีโอ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็น 1 ใน 20 องค์กรนำร่อง “โครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่  Net Zero ด้วยวิธี Science Based Target” โดย อบก.
ทีวีโอ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็น 1 ใน 20 องค์กรนำร่อง “โครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science Based Target” โดย อบก.

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 องค์กรนำร่อง ในการเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science Based Target” เพื่อนำแนวปฏิบัติในการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการขององค์กร

อ่านต่อ
29 ธันวาคม 2566ทีวีโอ รับรางวัลเกียรติคุณเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน “Sustainability Disclosure Award”  ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ทีวีโอ รับรางวัลเกียรติคุณเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นายสุสถา หวังพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์

อ่านต่อ
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com