Southeast Asia LeadingSoybean - Processing Company

เกี่ยวกับ น้ำมันพืชไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทจึงได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิต 6,500 ตัน เมล็ดถั่วเหลือง/วัน ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง

อ่านต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์ TVO

ปรับปรุงเมื่อ 06 พ.ค. 2564 23:46
ราคาล่าสุด34.50 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) +1.00 (+2.99%)
ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น)5,896,433.00
ราคาระหว่างวัน33.75 - 34.75

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2563
TVO คว้า 2 รางวัลดีเด่นจาก SET Awards 2020

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดยคุณบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และคุณอรัญญา วิทยฐานกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์

อ่านต่อ
19 พฤศจิกายน 2563
TVO คว้าผลประเมินบริษัท คะแนนดีเลิศ 5 ดาว จาก CGR 2563

TVO คว้าผลประเมินบริษัท คะแนนดีเลิศ 5 ดาว จาก CGR 2563 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่า บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 44 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ≥10,000 ล้านบาท

อ่านต่อ
07 กันยายน 2563
TVO คว้า 2 รางวัล Prime Minister's Export Award 2020

Prime Minister’s Export Award เป็นรางวัลที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายที่จะ

อ่านต่อ
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com