หน้าหลัก ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์    
 ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์
ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์
 
 
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เราแปรรูปเมล็ดถั่วเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง ด้วยกำลังการผลิตที่เราใช้เป็นจำนวนสูงที่สุดในแต่ละปี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คงความสดใหม่ตลอดเวลา ด้วยจุดแข็งดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในด้านคุณภาพ และราคาสินค้า ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ สามารถครองความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงสุดในประเทศไทย และทำให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ
 
ถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีโปรตืนสูง และมีกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกายจึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นอาหารให้คุณค่าสูง และมีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่เอาใจใส่ และดูและสุขภาพ